دسته‌ها
اخبار

آرنولد و پورتر به دلیل کشف “قضاوت ضعیف” مجبور به پرداخت بیش از 150 هزار دلار به عنوان تحریم شدند.


  1. صفحه اصلی
  2. رو،مه
  3. آرنولد و پورتر به پرداخت بیش از…

شرکت های حقوقی

آرنولد و پورتر به دلیل کشف “قضاوت ضعیف” مجبور به پرداخت بیش از 150 هزار دلار به ،وان تحریم شدند.

نوشته دبرا کاسنس وایس

اسناد و ،صندوق

تصویر از Shutterstock.

به روز شده: یک قاضی نیویورکی آرنولد و پورتر کی شو، را به دلیل عدم اطلاع دادن به ایالت نیویورک از اسناد مرتبط با مواد مخدر و سایر “نقض های اکتشافی” به پرداخت بیش از 150 هزار دلار محکوم کرد.

قاضی جری گارگیلو از سافولک کانتی، نیویورک، گفت که آرنولد و پورتر زم، که اسناد مربوطه را که دیر پیدا شده بود را بدون اطلاع شاکیان در یک محاکمه مواد افیونی در ایالت نیویورک به پایگاه داده‌های دادرسی چند ناحیه‌ای فدرال ارسال ،د، “غفلت و قضاوت ضعیف” نشان دادند.

قانون 360 داستان را دارد در تصمیم 6 دسامبر

گارگیلو گفت که آرنولد و پورتر یا مشتری آن، Endo Pharmaceuticals Inc.، اسناد – یادداشت‌های تماس نمایندگان فروش Endo Pharmaceuticals – را در می 2021 در پرونده‌ای پیدا کرده بودند که انتظار نمی‌رفت در آن وجود داشته باشند. او به استدلال آرنولد و پورتر اشاره کرد که با دستور مدیریت پرونده مطابقت دارد که می‌گوید اسناد تولید شده در دادخواهی ملی باید به گونه‌ای رفتار شود که گویی در دعوای قضایی نیویورک تولید شده‌اند.

به گفته گارگیلو، استدلال آرنولد و پورتر از نظر فنی درست بود، «اما از آنجایی که تاریخ پایان افشای اطلاعات خیلی گذشته بود، صرفاً مطابق با [the case management order] کافی نبود.»

گارگیلو گفت: «اگر Arnold & Porter یا Endo Pharmaceuticals پس از کشف یادداشت‌های تماس سه اشتباه مرتکب نمی‌شدند و قضاوت ضعیفی نداشتند، از کل این ،مت اجتناب می‌شد.

گارگیلو اشتباهات را اینگونه تشخیص داد که سند را به وکیلی داد که به مسائل مربوط به کشف در یک پرونده در تنسی رسیدگی می کرد، تا قبل از محاکمه در پرونده نیویورک منتظر ماند تا یادداشت ها را در “سطل اکتشاف ملی MDL” بگذارد، و عدم اطلاع دادن به نیویورک در مورد آن. پیدا ،

گارگیلو به آرنولد و پورتر دستور داد 125000 دلار به نیویورک برای مدتی که صرف حذف از طریق یادداشت‌های تماس دیرآشنا شده و آماده‌سازی دادخواست خود برای هزینه‌ها و تحریم‌ها کرده است، بپردازد. او همچنین به شرکت حقوقی دستور داد 30000 دلار برای سایر مسائل کشفی بپردازد.

گارگیلو گفت که آرنولد و پورتر را تحقیر نمی‌کند زیرا داده‌ها را مخفی نگه نمی‌دارد.

گارگیلو گفت: «اگر مخفی یا مخفی بود، در معرض دید پنهان بود.

گارگیلو خاطرنشان کرد که ایالت در برخی موارد به دنبال نرخ کارمزد ساعتی 1800 دلار بوده است که به نظر او “به وضوح غیر واقعی” است. او همچنین از ا،ام آرنولد و پورتر به پرداخت مجازات به دو شاکی دیگر در دعوای مواد افیونی – ناسائو کانتی و سافولک کانتی – خودداری کرد، زیرا آنها اطلاعاتی در مورد نرخ های رایج حق الوکاله، اعتبار وکلایی که به دنبال بازپرداخت هستند و ساعاتی به طرح تحریم ها اختصاص داده شده است.

گارگیلو نوشت: “مبلغ هر جایزه ای برای دستمزد معقول وکیل را نمی توان از کلاه یا از هوا بیرون کشید.”

آرنولد و پورتر درخواست ژورنال ABA برای اظهار نظر را به وکلای خود در استپتو و جانسون، راجر وارین و جان اوکانر ارجاع داد.

وکلای دادگستری بی،ه‌ای منتشر ،د که در آن گفته شد گارگیلو «اتهامات هذل‌آلود» را در طرح‌های تحریمی ارائه‌شده توسط نیویورک و دو کشور رد کرده است.

در بی،ه آمده است: «همانطور که تصمیم قاضی گارگویلو اشاره می‌کند، آرنولد و پورتر در تصدیق چند اشتباه مجزا در ارتباط با کشفی که در یک محیط دعوی قضایی بسیار چالش‌برانگیز اتفاق می‌افتد صریح بود. “اما قاضی گارگیلو فرضیه حمایت نشده و بی پروا ایالت و کانتی مبنی بر اینکه آرنولد و پورتر یا مشتریانش درگیر سوء رفتار عمدی کشفی بوده اند را نپذیرفت.”

در واقع، در بی،ه آمده است، گارگیلو از پرسنل آرنولد و پورتر برای کمک به نیویورک برای دسترسی به مواد کشفی مختلف تمجید کرد. در این بی،ه همچنین آمده است که قاضی کمتر از 4 درصد از آنچه ایالت و شهرستان ها به دنبال آن بودند، اعطا کرد.

در این بی،ه آمده است: «در حالی که ما با تمام اظهارات در تصمیم دادگاه موافق نیستیم، از تلاش‌های قابل‌توجه قاضی گارگیلو در حفاری در اسناد حجیم قدرد، می‌کنیم تا بتواند روایت نادرست ایالت و شهرستان‌ها را در مورد کشف در این پرونده ببیند». گفت.

همچنین ببینید:

ABAJournal.com: داور می‌گوید: «آرنولد و پورتر اسناد کشفی را بدون اطلاع قبلی به پایگاه داده منتقل ،د»

برای افزودن اطلاعات از بی،ه آرنولد و پورتر کی شو،، در 8 دسامبر در ساعت 2:55 بعد از ظهر به روز شد.
منبع: https://www.abajournal.com/news/article/arnold-porter-is-ordered-to-pay-more-than-150k-in-sanctions-for-discovery-poor-judgment/?utm_source=feeds&utm_medium=rss&utm_campaign=site_rss_feeds