دسته‌ها
اخبار

آیا این بهترین صحنه دادگاه تمام دوران است؟


هارون_سورکین

آرون سورکین

اولین فیلمنامه نویسنده آرون سورکین چه درام حقوقی بود؟

نکته: نقطه اوج فیلم یک صحنه پرتنش دادگاه است که در آن «آدم بد» پاسخ فیلم تحت معاینه متقابل، بهترین نقل قول 29 موسسه فیلم آمریکاست.

پاسخ را در صفحه بعد ببینید.


منبع: https://abovethelaw.com/2022/12/is-this-the-best-courtroom-scene-of-all-time/