دسته‌ها
اخبار

اخراج، دعاوی حقوقی، و دانشکده حقوق – همچنین ببینیدبهترین زمان بود، بدترین زمان بود: مطمئن نیستم که ا،اج ها بدترین هستند، اما هنوز هم بسیار بد هستند.

1 تصادف است. 15000 یک دعوای دسته جمعی است: ج، غربی خود را برای یک پیش بینی بسیار بد آماده می کند.

قتل کافی است: قانون UC SF نام خود را با یک عامل نسل کشی کنار می گذارد.

چگونه در روز تعطیل خود ا،اج می شوید؟: دستور منع موقت Proskauer علیه مدیر ارشد اجرایی سابق آنها مانع از همکاری او با رقبا می شود.

بالا،ه با هم: ادغام هالند و نایت و وا، لانسدن دورچ و دیویس نشان می دهد که حداقل برخی از شرکت ها با هم کنار می آیند.

The post ا،اج، دعوی حقوقی، و دانشکده حقوق — همچنین ببینید اولین بار در بالاتر از قانون ظاهر شد.


منبع: https://abovethelaw.com/2023/01/layoffs-lawsuits-and-law-sc،ol-see-also/