دسته‌ها
اخبار

استخدام Biglaw “Frenzy” به پایان رسیده است و پاداش های امضا “تبخیر” شده است


حرکت های جانبی تاجر پرش از روی شکاف و گرفتن سکهفقط به اندازه سال گذشته و سال قبل نیست. مطمئناً سال 2021 نیست، اما تقریباً احساس می‌شود که به حالت قبل از کووید (COVID) برمی‌گردد – این بیشتر یک سرعت ثابت است. قطعاً دیگر دیوانگی نیست. اما هنوز نیاز دائمی به شرکای جانبی وجود دارد، بنابراین ما هنوز شاهد وجود صندلی های موسیقی بین شرکت ها هستیم.

تجارت نمرده است. بنابراین فکر نمی کنم هنوز دلیلی برای وحشت وجود داشته باشد.

کاترین لوانزون، مدیر عامل Kinney Recruiting در نیویورک، در نظرات داده شده به وکیل آمریکایی در مورد وضعیت فعلی بازار استخدام جانبی. تا آنجا که به پاداش های امضا مربوط می شود، لوانزون می گوید که آنها “تقریباً به طور کامل” برای همکاران از بین رفته اند. در حالی که در سال گذشته یا سال قبل، جایی که هر یک از همکاران درخواست ثبت نام می ،د، قطعا امسال این اتفاق نمی افتد. ما شریکی نداریم که انتظار داشته باشد.»


،سکی را متوقف کنیداستاچی ،سکی ویراستار ارشد Above the Law است که از سال 2011 در آنجا مشغول به کار است. او مایل است از شما بشنود، بنابراین لطفاً هر گونه راهنمایی، سؤال، نظر یا انتقاد را برای او ایمیل کنید. می تو،د او را دنبال کنید توییتر یا با او ارتباط برقرار کنید لینکدین.
منبع: https://abovethelaw.com/2023/02/biglaws-hiring-frenzy-has-ended-and-signing-bonuses-have-evaporated/