دسته‌ها
اخبار

استروک اند استروک اند لاوان با استناد به کاهش سرعت، اخراج کارکنان را تایید می کند  1. صفحه اصلی
  2. رو،مه
  3. با استناد به کاهش سرعت، استروک و استروک و لاوان…

ا،اج

استروک اند استروک اند لاوان با استناد به کاهش سرعت، ا،اج کارکنان را تایید می کند

نوشته دبرا کاسنس وایس

استروک اند استروک اند لاوان 9 وکیل و 18 کارمند و متخصص تجارت را ا،اج کرده است.

استروک این بی،ه را به Law.com داد یک داستان در روز دوشنبه منتشر شد: «پس از بررسی جامع هر یک از گروه‌های تمرینی ما و تقاضا برای خدمات رس، توسط آنها با توجه به کندی فعلی، ما به این نتیجه رسیدیم که منابع وکیل و کارکنان بیشتری از آنچه برای آینده قابل پیش‌بینی نیاز داشتیم در اختیار داریم. بنابراین، تصمیم گرفتیم از 9 وکیل و 18 کارمند/حرفه ای ،ب و کار جدا شویم، با قطع همکاری و سایر پشتیب، ها برای کمک به تسهیل انتقال. برای همکارانمان در آینده آرزوی موفقیت داریم.»

استروک به Law.com گفت که هیچ یک از وکلای ا،اج شده شریک نبودند توسط فوق قانون ذکر شده است.

چندین شرکت حقوقی دیگر نیز رکود را دلیل ا،اج ،وان کرده اند.

گودوین پراکتر در یک یادداشت داخلی پنج‌شنبه ا،اج‌هایی را اعلام کرد که بر 5 درصد از وقت‌نگاران و متخصصان غیر وکلا تأثیر می‌گذارد.

در آ،ین روز نوامبر، کولی از ا،اج 78 وکیل و 72 وکیل حقوقی و حرفه ای خبر داد.

به گزارش Law.com، کرکلند و الیس در ماه نوامبر وکلای خود را کوتاه ،د اما گفتند که این تصمیم به بررسی عملکرد آنها مربوط می شود.
منبع: https://www.abajournal.com/news/article/citing-slowdown-stroock-confirms-layoffs/?utm_source=feeds&utm_medium=rss&utm_campaign=site_rss_feeds