دسته‌ها
اخبار

اگر به دلایلی بخواهید می توانید هواپیمای شخصی ایلان ماسک را دوباره در زمان واقعی ردیابی کنید.آیا مارک زاکربرگ ایلان را آنقدر دیوانه کرده است که مادرش را به چالش بکشد؟

پست اگر به دلایلی بخواهید می تو،د هواپیمای شخصی ایلان ماسک را دوباره در زمان واقعی ردیابی کنید اولین بار در بالاتر از قانون.


منبع: https://dealbreaker.com/2023/07/you-can-track-elon-musks-private-plane-in-real-time-a،n-if-you-want-to-for-some-reason