دسته‌ها
اخبار

این شغل همیشه بهتر می شود [Sponsored]ا،ر شیوه های تجدید ساختار مالی DC، دعاوی سنگین یا منحصراً دعوی قضایی هستند، و این نقش یک کار معاملاتی خالص است. چه ،ی آن را دوست ندارد؟

پست این شغل فقط بهتر می شود اولین بار در بالاتر از قانون ظاهر شد.


منبع: https://abovethelaw.com/2022/12/this-job-just-keeps-getting-better/