دسته‌ها
اخبار

ببینید، این دلیلی است که ما به وکیل سیاه پوست نیاز داریم


ماه تاریخ سیاه

اد. توجه داشته باشید: به ویژگی روزانه ما، سؤال روز، خوش آمدید!

اولین وکیل زن آفریقایی آمریکایی در ایالات متحده چه ،ی بود؟

نکته: اگرچه او شرکت حقوقی خود را افتتاح کرد، اما در نهایت به دلیل تعصبات در جامعه ناموفق بود. او بعداً معلم شد و با انجمن ملی حق رأی ،ن و انجمن ملی ،ن رنگین پوست همکاری کرد.

پاسخ را در صفحه بعد ببینید.


منبع: https://abovethelaw.com/2023/02/see-this-is-why-we-need-black-lawyers/