دسته‌ها
اخبار

بسیاری از زنان وکیل برای دخترانشان بهتر از آن‌ها می‌خواهند که برای وکیل شدن بزرگ شوند.


دختر ناز رویای مدرسه نشستن با کوله پشتی و کتاب

اد. توجه داشته باشید: به ویژگی روزانه ما به سؤال روز بی اهمیت خوش آمدید!

طبق گزارش Leopard Solutions Challenges of Women in Big Law، که نزدیک به 200 وکیل زن را مورد بررسی قرار می دهد، چند درصد گفتند که این حرفه را به دخترانشان توصیه می کنند؟

اشاره: بر اساس این گزارش، «برای ،، که پاسخ منفی دادند، دلایل ذکر شده این بود که آنچه را که هنوز تجربه می‌،د، ی،ی ،ت‌گرایی، دوست نداشتند. همان تجربیاتی که مادرانشان در دهه 80 داشتند.

پاسخ را در صفحه بعد ببینید.


منبع: https://abovethelaw.com/2023/05/a-lot-of-women-lawyers-want-better-for-their-daughters-than-for-them-to-grow-up-to-be-a-lawyer/