دسته‌ها
اخبار

تحریم قانون ییل مسئله بزرگی نیست که همه به آن دست می زنند – همچنین ببینیدتکان دهنده! قضات فدرال که قانون ییل را تحریم می کنند، با سؤالات اساسی در مورد نحوه عملکرد آن دچار مشکل شده اند.

بنابراین … چگونه OCI رفت؟ ما میخواهیم بد،م!

هنوز هم سوار بر ایالت: جانت دی فیوره، قاضی ارشد سابق نیویورک استعفا داد، اما همچنان از مزایایی برخوردار است.

اخبار پاداش از فرید فرانک.

تلاش ایندیانا AG برای ،ب امتیازات سیاسی: داستان یک قرب، تجاوز ، 10 ساله.

این پست که تحریم قانون ییل مسئله بزرگی نیست که همه آن را به وجود می آورند — همچنین ببینید اولین بار در بالای قانون ظاهر شد.


منبع: https://abovethelaw.com/2022/12/that-yale-law-boycott-isnt-the-big-deal-everyones-making-it-into-see-also/