دسته‌ها
اخبار

ترامپ خواهان حذف اعتبار سررسید شده است، جونز دی بازپرداخت می خواهد – همچنین ببینیدX نقطه را مشخص می کند: قاضی منصوب شده توسط ترامپ سعی می کند با گرفتن ع، های ضدبارداری نامی دست و پا کند.

شایسته سالاری چند نقص دارد: سخنان صریح یک شریک در مورد بیگلاو کمتر از آن نشاط آور است.

از “روی خانه” تا “تخم مرغ روی صورت”: صدور صورتحساب جونز دی برای یک همکار برای آماده سازی بار بسیار کوچک است.

حدس بزنید چه ،ی در مورد ستودنی ها بلند می شود?: این ترامپ است. همیشه ترامپ است.

کلمه روز Nincom، است: مشاور توری لانز اشتباه کرد که ،مت بلند را با صدای بلند گفت.

پست ترامپ خواهان حذف اعتبار است، جونز دی بازپرداخت می‌خواهد – همچنین ببینید اولین بار در بالای قانون ظاهر شد.


منبع: https://abovethelaw.com/2022/12/t،p-wants-the-removal-of-credit-due-jones-day-wants-a-refund-see-also/