دسته‌ها
اخبار

جایی که جمهوری خواهان ترجیح می دهند برای انجمن های دادگاه خود خرید کنند


چک لیست ،یدار در راهرو سوپرمارکت

اد. توجه داشته باشید: به ویژگی روزانه ما، سؤال روز، خوش آمدید!

طبق گزارش بلومبرگ، کدام دادگاه منطقه ای فدرال به محل ترجیحی برای تلاش های ایالت های سرخ برای براندازی سیاست های ،ت بایدن تبدیل شده است، زیرا آنها می توانند «عملاً تضمین کنند» پرونده ها توسط یک قاضی منصوب جمهوری خواه رسیدگی می شود؟

اشاره: قاضی ارشد منطقه – منصوب شده توسط دونالد ترامپ – بیش از هر قاضی دیگر در کشور، چالش های چند ایالتی را برای سیاست های بایدن شنیده است.

پاسخ را در صفحه بعد ببینید.


منبع: https://abovethelaw.com/2022/12/where-republicans-prefer-to-s،p-for-their-court-fo،s/