دسته‌ها
اخبار

در زمان من، جمع آوری بدهی یک کار شخصی بود – همچنین ببینیدهوش مصنوعی اکنون برای جمع آوری بدهی ها استفاده می شود: و شما فکر می کردید که کلاهبرداری بدترین چیز در مورد بدهکاری به دیگران است.

نمایندگان مردم از چه زم، قضاوت می کنند؟: دسترسی به سقط جنین می تواند به دادگاه عالی هدایت شود. از نو.

آیا این موضوع روشن است؟: وکیل متوجه می شود وقتی آن را برای خود نگه ندارید چه اتفاقی می افتد.

ترامپ می‌خواهد از شکایت خود فاصله بگیرد زیرا مردم بیش از حد توجه می‌کنند: بنابراین وجود دارد است چیزی مثل تبلیغات بد!

نتایج نوار بسیار تلخ بود: اگر همه به خوبی آن الگوریتم خاصی را که هرگز مجبور به شرکت در هیچ یک از آن سمینارهای ،انه نمی شد، امتیاز می گرفتند.

پست در روزگار من، وصول بدهی یک کار شخصی بود — همچنین ببینید اولین بار در بالاتر از قانون ظاهر شد.


منبع: https://abovethelaw.com/2023/04/back-in-my-day-debt-collecting-was-a-persons-job-see-also/