دسته‌ها
اخبار

شرکت های Biglaw در صدر بازی Pro Bono


شریک شریک وکیل خوشحال از تنوع متنوع استقبال می کند

اد. توجه داشته باشید: به ویژگی روزانه ما به سؤال روز بی اهمیت خوش آمدید!

بر اساس رتبه بندی Law360 Social Impact در سال 2022، کدام دو شرکت Biglaw برای کار حرفه ای خود امتیازهای برتر را ،ب ،د؟

نکته: هر دو شرکت 100s عالی برای pro bono دریافت ،د.

پاسخ را در صفحه بعد ببینید.


منبع: https://abovethelaw.com/2022/12/biglaw-firms-at-the-top-of-the-pro-bono-game/