دسته‌ها
اخبار

شرکت Biglaw در بالای هیپ ادغام و اکتساب


m&a Merger King Chess Pieces with Mergers And Acquisitions Text

(از طریق گتی ایماژ)

اد. توجه داشته باشید: به ویژگی روزانه ما، سؤال روز، خوش آمدید!

طبق داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط Refinitiv، کدام شرکت Biglaw با بیشترین ارزش معاملات ادغام و ادغام در سال 2022 در صدر صنعت قانونی قرار گرفت؟

نکته: این شرکت در سال 2022 در مجموع بیش از 516 میلیارد دلار معامله کرد، اما این رقم نسبت به ارزش کل معاملات سال 2021 که نزدیک به 740 میلیارد دلار در سال 2021 بود، کاهش داشت.

پاسخ را در صفحه بعد ببینید.


منبع: https://abovethelaw.com/2023/01/the-biglaw-firm-on-top-of-the-mergers-acquisitions-heap/