دسته‌ها
اخبار

شرکت Biglaw در حال رقابت در رتبه بندی


پول به سمت فلش

اد. توجه داشته باشید: به ویژگی روزانه ما به سؤال روز بی اهمیت خوش آمدید!

بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده برای رتبه‌بندی Am Law 100 در سال 2023، کدام شرکت بیشترین رتبه را در رتبه‌بندی ،ب کرد؟

نکته: این شرکت از #100 در سال 2022 به #82 در سال 2023 رسید.

پاسخ را در صفحه بعد ببینید.


منبع: https://abovethelaw.com/2023/04/the-biglaw-firm-racing-up-the-rankings/