دسته‌ها
اخبار

شما یک وکیل هستید … اما در چه؟یادداشت هایی برای خود (قانونی) من.

پست شما یک وکیل هستید … اما در چه؟ اولین بار در فراتر از قانون ظاهر شد.


منبع: https://abovethelaw.com/2023/07/youre-an-attorney-but-at-what/