دسته‌ها
اخبار

قبل از شرکت در کنگره، حکیم جفریس یکی از همکاران بیگلاو بود


هاکین جفریز پس از دو روز ناکامی در انتخاب رئیس مجلس، همچنان به برگزاری رای گیری ادامه می دهد.

(ع، از ناتان هاوارد/گتی ایماژ)

اد. توجه داشته باشید: به ویژگی روزانه ما، سؤال روز، خوش آمدید!

حکیم جفریس، رهبر اقلیت مجلس نمایندگان در چه شرکتی بیگلاو کار می کرد؟

نکته: پس از فارغ التحصیلی از حقوق دانشگاه نیویورک و یک جفریس، کارمندی SDNY، کار خود را در بیگلاو آغاز کرد.

پاسخ را در صفحه بعد ببینید.


منبع: https://abovethelaw.com/2023/01/before-taking-on-congress-hakeem-jeffries-was-a-biglaw-،ociate/