دسته‌ها
اخبار

قوه قضائیه آنقدر عاری از مسئولیت است که سایر شعب را بد جلوه می دهد – همچنین ببینیدسنا حتی نمی‌تواند قضات را قبل از اینکه بر می‌آید پاسخگو باشد: اطلاعات جدیدی در مورد تحقیقات کاوانا به دست آمد.

پناهندگان پرونده های پناهندگی خود را به دلیل ترجمه اشتباه هوش مصنوعی از دست می دهند: این حتی کافکا را عصب، می کند.

قو،ن دادگاه، نام کیتی پری فقط مال او نیست: در مورد اخبار بد از پایین صحبت کنید.

این شرکت هنوز هم به دنبال یک ث،ه است: لطفاً ،ی به Baker Botts فکر می کند؟

The post قوه قضائیه آنقدر عاری از پاسخگویی است که سایر شعب را بد جلوه می دهد — همچنین ببینید اولین بار در بالاتر از قانون ظاهر شد.


منبع: https://abovethelaw.com/2023/04/the-judiciary-is-so-free-of-accountability-that-its-making-the-other-،nches-look-bad-see-also/