دسته‌ها
اخبار

نمی توانید به دادگاه بروید؟ ما فقط شما را وارد خواهیم کرد – همچنین ببینید


سخت کار ، بدون توجه به زمان

تصویر از LexisNexis.

هولوگرام ها وارد شدند!: با این حال، هنوز در حال کشف قانون اساسی هستیم.

آیا از زم، که افرادی که کارهای بد انجام می دهند با عواقب معقولی مواجه می شوند متنفر نیستید؟: نه من، لذت ببر!

برای تزئین میز خود عجله نکنید: شرکت ها به تأخیر در سال های اول فکر می کنند.

برخی از قاضی ها از اینکه امتحان بدی در حال انجام شدن مجدد است عصب، است: بو هو، رفیق.

چه ،ی می‌دانست که تلویزیون می‌تواند به شما کمک کند وکیل بهتری شوید؟: در اینجا توصیه هایی با موضوع بازمانده عدالت ،ون است.


منبع: https://abovethelaw.com/2023/05/cant-make-it-to-the-court،use-well-just-beam-you-in-see-also/