دسته‌ها
اخبار

وکیل بیگلاو بیشترین ساعات را در سال 2022 انجام می دهد


زمان ساعت‌های قابل پرداخت پول است

اد. توجه داشته باشید: به ویژگی روزانه ما به سؤال روز بی اهمیت خوش آمدید!

بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده برای رتبه‌بندی Am Law 100 در سال 2023، کدام شرکت وکیلی دارد که در سال 2022 بیشترین ساعات کار را انجام داده است؟

نکته: این وکیل در سال گذشته 3737 ساعت قابل پرداخت را ثبت کرده است.

پاسخ را در صفحه بعد ببینید.


منبع: https://abovethelaw.com/2023/04/the-biglaw-attorney-billing-the-most-،urs-in-2022/