دسته‌ها
اخبار

کار بیشتر از پوشیدن روپوش است


قاضی در سالن دادگاه چوب دستی گرفته است

(تصویر از طریق گتی)

این نامزدها پیام قدرتمندی را به جامعه حقوقی ارسال می کند که این نوع خدمات عمومی برای بسیاری از مردم باز است که قبلاً برای آنها باز نبود… آنچه که به عموم مردم می گوید این است که اگر در دادگاه فدرال به پایان رسیدید. به هر دلیلی، احتمال بیشتری وجود دارد که قاضی داشته باشید که بفهمد از کجا آمده‌اید، چه ،ی هستید و چه چیزی را پشت سر گذاشته‌اید.»ران کلاین، رئیس کارکنان کاخ سفید بحث در مورد اهمیت قوه قضاییه متنوع تر.


منبع: https://abovethelaw.com/2022/12/there-is-more-to-the-job-than-wearing-a-robe/