دسته‌ها
اخبار

کدام جلد مجله ABA Journal در سال 2022 مورد علاقه شما بود؟


  1. صفحه اصلی
  2. رو،مه
  3. نظرسنجی: کدام جلد مجله ABA Journal از…

مرور سال

نظرسنجی: کدام جلد مجله ABA Journal در سال 2022 مورد علاقه شما بود؟

توسط ،ون ای. توماس

جلدهای مجله 2022

ما طیف گسترده ای از موضوعات حقوقی متنوع، عمیق و سخت را در مجله ABA در سال 2022 پوشش دادیم.

از میان بسیاری از داستان‌هایی که امسال برجسته کردیم، شش داستان در جایگاه برتر قرار گرفتند و برای جلد مجله معتبر 107 ساله ما انتخاب شدند. با نگاهی به گذشته، می خواهیم بد،م: کدام جلد مجله ABA Journal در سال 2022 مورد علاقه شما بود؟

رای خود را تا ساعت 11:59 بعد از ظهر CT روز جمعه، 6 ژانویه به صندوق بیندازد.
منبع: https://www.abajournal.com/news/article/poll-which-aba-journal-magazine-cover-from-2022-was-your-favorite/?utm_source=feeds&utm_medium=rss&utm_campaign=site_rss_feeds