دسته‌ها
اخبار

یک شریک بیگلاو چه ارزشی دارد


پول-سوال-مارک-ارزش-ارزش-300×169

اد. توجه داشته باشید: به ویژگی روزانه ما، سؤال روز، خوش آمدید!

با توجه به داده‌های جمع‌آوری‌شده برای رتبه‌بندی 100 Am Law 2023، میانگین غرامت برای شریک غیر سهامی چقدر است؟

نکته: فقط 17 شرکت در قانون Am Law 100 تنها یک سطح مشارکت دارند.

پاسخ را در صفحه بعد ببینید.


منبع: https://abovethelaw.com/2023/04/what-a-nonequity-biglaw-partner-is-worth/