دسته‌ها
اخبار

یک وکیل بیگلاو چه ارزشی برای یک شرکت دارد که با پول نقدی سرد و سخت می ارزد


پول-سوال-مارک-ارزش-ارزش-300×169

اد. توجه داشته باشید: به ویژگی روزانه ما به سؤال روز بی اهمیت خوش آمدید!

با توجه به داده های جمع آوری شده توسط ALM برای رتبه بندی Am Law 100، میانگین درآمد هر وکیل (RPL) در بین 100 شرکت برتر چقدر است؟

نکته: RPL نسبت به سال قبل 1.9% کاهش داشت.

پاسخ را در صفحه بعد ببینید.


منبع: https://abovethelaw.com/2023/05/what-a-biglaw-attorney-is-worth-to-a-firm-in-cold-hard-cash/