دسته‌ها
اخبار

A Tale of Two Sets of Bonus Shenanigans – همچنین ببینیددر مورد آن پاداش …: به نظر می رسد ارتباطات داخلی در شیرمن یک مشکل است، جایی که به همکار، که انتظار پاداش مشابه را دارند گفته می شود که ممکن است اصلاً پاداش دریافت نکنند.

همه چیز خوب بود که خوب تموم شدفولی هوگ ساعات کاری جدیدی را برای همکاران خود در آ،ین لحظه ایجاد کرد، اما پس از عقب نشینی، شرکت اعلام کرد که پاداش های امسال تاثیری نخواهد داشت.

شما فکر می کنید که او بهتر می داند: Proskauer از مدیر عامل سابق خود شکایت می کند و ادعا می کند که او هزاران اطلاعات اختصاصی را هنگام ،وج از در بارگیری کرده است. چیزی که شرکت پیدا کرد زیرا سیستم‌هایش برای فعالیت‌های مشکوک مانند این نظارت می‌کنند. آیا مدیر عملیاتی نباید بداند فناوری اطلاعات اولیه چگونه کار می کند؟

شرایط خود را تعریف کنید: “بایکوت” USNWR ممکن است چندان بایکوت نباشد.

The Post A Tale Of Two Sets Of Bonus Shenanigans — همچنین ببینید اولین بار در بالای قانون ظاهر شد.


منبع: https://abovethelaw.com/2022/12/a-tale-of-two-sets-of-bonus-shenanigans-see-also/