دسته‌ها
اخبار

LSAT حضوری علاوه بر گزینه راه دور باز خواهد گشت


  1. صفحه اصلی
  2. رو،مه
  3. LSAT حضوری علاوه بر…

آموزش حقوقی

LSAT حضوری علاوه بر گزینه راه دور باز خواهد گشت

نوشته استف، فرانسیس وارد

اتاق آزمون

تصویر از Shutterstock.

شورای پذیرش دانشکده حقوق روز دوشنبه اعلام کرد از ماه آگوست، آزمون پذیرش دانشکده حقوق علاوه بر آزمون از راه دور، در مراکز آزمون نیز برگزار می شود.

از سال 2020، در آغاز همه‌گیری کووید-19، این آزمایش در قالب کنترل از راه دور ارائه شده است.

طبق ایمیل مدیر ارتباطات LSAC، شرکت کنندگان در آزمون نظرات متفاوتی در مورد اینکه آیا امتحان از راه دور را ترجیح می دهند یا در یک مرکز تست شرکت می کنند، دارند، به همین دلیل است که هر دو گزینه ارائه خواهند شد.

به گفته مدیر ارتباطات، هر دو گزینه در طول چرخه آزمایش 2023-2024 ارائه خواهند شد و در دسترس ا،ر داوطلبان قرار خواهند گرفت.

اطلاعات بیشتر را می تو،د در LSAC بیابید سایت اینترنتی.
منبع: https://www.abajournal.com/news/article/in-person-lsat-will-return-in-addition-to-remote-option/?utm_source=feeds&utm_medium=rss&utm_campaign=site_rss_feeds