دسته‌ها
اخبار

The Dissent In 303 Creative به زیبایی پیر می شود – همچنین ببینید


دست ازدواج همجنس گرایانقانون خلاقانه 303 قبلاً برای رد ازدواج همجنسگرایان استفاده می شود: به همان اندازه تعجب آور است که آب همه چیز را خیس می کند.

ایلان ماسک برای توییتر بیشتر هزینه می کند: این بار؟ بیش از 500 میلیون دلار

سوتومایور ثابت می کند که او در واقع اخلاق قضایی را جدی می گیرد: اگر فقط تعدادی از همکارانش در صف قرار می گرفتند.

نوار جدید هنوز یک مشکل است: سؤالات جدید احساس “به طور کامل از شر این چیزها خلاص شوید” را بیش از حد تضعیف نکرده اند.

زمان هایی برای شکار استعدادهای من، وجود دارد: در وسط یک مورد یکی از آنها نیست.


منبع: https://abovethelaw.com/2023/07/the-dissent-in-303-creative-is-aging-beautifully-see-also/