دسته‌ها
اخبار

اکنون در غیر رویداد زندگی کنید: راهنمای شما برای ادغام برنامه های Clio!


Non-Event-Clio-App-Integration-Buyers-Guide-2023در Non-Event، شبکه گسترده کلیو از شرکای یکپارچه‌سازی را دنبال می‌کنیم، که همچنان به شرکت‌های حقوقی کمک می‌کنند تا گردش کار خود را سفارشی کنند و از مزایای پلتفرم Clio بهره ببرند.

در این راهنمای ،یدار جدید، ما خوشحالیم که بسیاری از این شرکت ها – و فرصت هایی را که برای شرکت شما فراهم می کنند – در یک مکان مورد توجه قرار دهیم.

(این راهنما پروژه ای از انتشارات فرا قانون و LegalTech است. در حالی که Clio از این تلاش ها حمایت می کند، Clio هیچ دخالتی در هیچ جنبه ای از این انتشار ندارد.)

راهنمای ،یدار را در اینجا بررسی کنید تا ببینید چه چیزی ممکن است از دست داده باشید!


بنر CRM


منبع: https://abovethelaw.com/2023/05/now-live-at-the-non-event-your-guide-to-clio-app-integrations/