دسته‌ها
اخبار

با این نرخ، تا سال 2024 همه ما ملزم به داشتن تفنگ تهاجمی خواهیم بود – همچنین ببینیدبه نظر می رسد تنظیم ، سلاح گرم حتی سخت تر خواهد بود: این کاملاً همان چیزی است که بنیانگذاران می خواستند.

معامله بزرگ درباره Biglaw چیست؟: ترجیحات شغلی Gen-Z می تواند بازار را تکان دهد.

ترامپ به خاطر حکم کارول دیوانه شده است: اگر او زمان زیادی را صرف گرفتن مردم توسط … نمی کرد، می شد از این جلوگیری کرد.

سم بنکمن-فرید چند کلمه برای سالیوان و کرامول دارد: ببینیم نظر قاضی چیست.

سال های اول در جنگ های حقوق و دستمزد برنده می شوند: جزر و مد بالا می پردازد.

پست با این نرخ، تا سال 2024 همه ما م،م به داشتن تفنگ تهاجمی خواهیم بود — همچنین ببینید اولین بار در بالاتر از قانون ظاهر شد.


منبع: https://abovethelaw.com/2023/05/at-this-rate-well-be-required-to-all-have-،ault-rifles-by-2024-see-also/