دسته‌ها
اخبار

نوار CA از شما می خواهد که مراقب همکاران خود باشید – همچنین ببینید


499191بار کالیفرنیا واقعاً می خواهد از تام گیراردی دیگر دوری کند: برای صحبت ، آماده شوید!

این شریک موسس تصمیم به جدایی گرفت: مثل این می ماند که بچه ای که توپ را آورده، دوستش وقتی به خانه می رود بگذارد آن را نگه دارد.

صحبت از میله های ،تی: اگر کارولینای شمالی ستون فقرات داشته باشد، خوب است.

برنامه های مرخصی والدینی Clyde & Co مرخصی والدین بیشتری را به Bonnies و Clydes گسترش می دهد: راستش خیلی مهم نیست اسمت چیه.

این دفتر کار از خانه ممکن است کمی باشد هم راحت: رهبر Biglaw استدلال می کند که کار در دفتر می تواند برای برخی از مشاغل مفید باشد.


منبع: https://abovethelaw.com/2023/05/the-ca-bar-wants-you-to-stay-vigilant-of-your-coworkers-see-also/