دسته‌ها
اخبار

مردی که Credit Suisse را وارد زمین کرد، اکنون می‌تواند امتحان کند و آن را به UBS تبدیل کندافراد زیادی در ادغام بزرگ بانکداری سوئیس شغل خود را از دست خواهند داد، اما او،یش کورنر، رئیس Credit Suisse یکی از آنها نیست.

The post مردی که Credit Suisse را وارد زمین کرد اکنون می‌تواند آن را امتحان کند و آن را به UBS تبدیل کند اولین بار در بالاتر از قانون.


منبع: https://dealbreaker.com/2023/05/guy-w،-ran-credit-suisse-into-the-ground-now-gets-to-try-and-turn-it-into-ubs