دسته‌ها
اخبار

هیچ شریک درجه دومی در این شرکت های Biglaw وجود ندارد


465261

اد. توجه داشته باشید: به ویژگی روزانه ما، سؤال روز، خوش آمدید!

بر اساس داده های جمع آوری شده توسط ALM برای رتبه بندی Am Law 100، کدام 100 شرکت برتر فقط یک ردیف شرکا دارند؟

نکته: فقط 17 شرکت به یک دسته شریک اعتقاد دارند.

پاسخ را در صفحه بعد ببینید.


منبع: https://abovethelaw.com/2023/05/there-are-no-second-cl،-partners-at-these-biglaw-firms/